Kasteel Erenstein in de Anstelvallei - Vakantie in Limburg

Anstelvallei

De Anstelvallei of Anstelerbeekdal is een vallei in de gemeente Kerkrade in de Nederlandse provincie Limburg.

Bron en meer informatie:

Stichting het Limburgs Landschap
Rijksstraatweg 1
5943 AA Lomm

T: 077-4737575
M: info@limburgs-landschap.nl

De Anstelvallei of Anstelerbeekdal is een vallei in de gemeente Kerkrade. Door de vallei stroomt de Anstelerbeek. De vallei ligt van zuid naar noord tussen het westen van Bleijerheide naar Eygelshoven. Aan beide zijden van de vallei liggen steile hellingen.

De Anstelvallei in Kerkrade is één van de goed bewaarde geheimen van Zuid-Limburg. Er ligt al een aantal jaren een gebiedsplan om de bijzondere waarden van het gebied te versterken door de aanleg van meer landschapselementen en meer natuur. Tegelijkertijd is daar ook een toeristisch recreatief plan aan gekoppeld om ook de belevingsmogelijkheden voor streekbewoners en toeristen te vergroten. De gemeente Kerkrade heeft de handen ineengeslagen samen met de provincie Limburg en Stichting het Limburgs Landschap om tot uitvoer van dit gebiedsplan te komen.

Aan de westzijde wordt de vallei begrensd door de buurt Kaalheide en bedrijventerrein Dentgenbach. Aan de oostzijde wordt de vallei begrensd door het Hambos (met kerkhof en Hamboskapel) en Kaffeberg. Op de hellingen lagen vroeger de Romeinse villa Kaalheide en Romeinse villa Nieuw Ehrenstein. De hellingen zijn deels begroeid met een afwisselend hellingbos. In de vallei liggen verder twee watermolens (Hammolen en Brugmolen) en GaiaZOO. Hier vinden bezoekers ook het veertiende eeuwse Kasteel Erenstein, dat tegenwoordig in gebruik is als restaurant. Vlakbij het kasteel ligt de Brughof, een authentieke Limburgse carréhoeve uit 1713 die in gebruik is als hotel. Ook vindt men er de kasteelhoeve Nieuw Erenstein en de hoeve Klarenanstel.

Toekomst

In juli 2015 werd begonnen met een gebiedsplan, waarbij de gemeente Kerkrade samenwerkt met Het Limburgs Landschap om de natuurwaarden en ook de cultuurhistorische waarden van dit gebied te herstellen en er een aantrekkelijker gebied van te maken, juist ook voor de inwoners van de dichtbevolkte omgeving van deze vallei.