Arcen

Arcen is de noordelijkste kern van gemeente Venlo in Nederlands Limburg, zo’n 12 kilometer ten noorden van de stad Venlo. Arcen ligt aan de meest oostelijke Maasbocht.

De geschiedenis van Arcen

In de vroege middeleeuwen behoorde Arcen toe aan het Territorium Straelen en het werd in 1064 door gravin Irmentrudis geschonken aan de Abdij van Siegburg. In 1330 scheidde Arcen zich af van Straelen en werd een afzonderlijke heerlijkheid die een leen was van Gelre. Arcen bezat toen reeds het stapelrecht op de Maas. De heerlijkheid werd toebedeeld aan de gebroeders van Büren.

In de 14e eeuw had Arcen al een omwalling met drie poorten, ofschoon het geen stadsrechten bezat. De omwalling moest strafexpedities van concurrerende steden, zoals Venlo weren. In 1503 verkreeg Arcen het marktrecht. In 1586 werd Arcen -ondanks de omwalling- door de Venlonaren platgebrand, inclusief het buiten de wallen gelegen Sint-Barbaraklooster. In 1635 en 1646 werd Arcen door oorlogsgeweld verwoest en in 1681 woedde er een stadsbrand.

Na 1648 behoorde Arcen bij Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits (tot 1814).

De huidige kern vormde zich gedurende de 19e eeuw, en in de tweede helft van de 20e eeuw werden aan de noordzijde enkele woonwijken bijgebouwd.

Arcen behoorde vanouds tot de gemeente Arcen en Velden, welke in 2010 is opgegaan in de gemeente Venlo.

Attracties en bezienswaardigheden in Arcen:

  • Kasteel Arcen met de kasteeltuinen
  • Petrus en Pauluskerk uit 1958
  • Sint-Annakapel, nabij Maasstraat 63 uit 1791
  • Ruïne van de Schanstoren, bij Schans 18
  • Voormalig raadhuis, aan Raadhuisplein 1, van 1950, door Alexander Kropholler
  • Woonhuis Raadhuisplein 8, oorspronkelijk van 1666; Schans 1 (1737) met gezwenkte topgevel
  • Wymarse Molen, watermolen op Lingsforterbeek, aan Schans 20a
  • Boerderij Kloosterhof, gesloten hoeve uit 1883, aan Rijksstraatweg 1
  • Resten van de Fossa Eugeniana. Nabij Lingsforterweg 140 liggen de enorme aardwallen van Fort Hazepoot, een verdedigingswerk voor een sluis in het 17e-eeuwse kanaal.
Arcen - Vakantie in Limburg

Voormalig raadhuis van Arcen

Het bovenstaande wapen van Arcen en Velden is een combinatie van de wapens van Arcen, Velden en Hertogdom Gelre.