Beek

De gemeente Beek heft bijna 17.000 inwoners en heeft een oppervlakte van iets meer dan 21 km². De hoofdplaats is de gelijknamige plaats Beek. De huidige gemeente ontstond door de gemeentelijke herindeling in 1982. Hierbij werd vroegere gemeente Beek samengevoegd met de tot dan toe zelfstandige gemeente Spaubeek.

Al zo’n 10.000 jaar

De eerste tekenen van bewoning in de buurt van Beek stammen uit de middensteentijd (8000-5000 v. Chr.) Bij opgravingen in Sweijkhuizen werd enkele jaren terug een kampement van deze jagers uit deze tijd blootgelegd. Uit bodemvondsten en opgravingen is gebleken dat ongeveer 4000 jaren vóór onze jaartelling volken uit de Donaulanden hier de vruchtbare lössgronden hebben bebouwd. Zij worden ‘Bandkeramiekers’ genoemd naar de spiraalachtige versieringen die ze op hun aardewerk aanbrachten.

Door leden van de Heemkundevereniging Beek werden van deze prehistorische boeren plattegronden van hun huizen blootgelegd; dit in de wijk Kerkeveld en aan de Molensteeg boven op de Molenberg. Bij die laatste opgravingen werd ook een geslepen vuurstenen bijltje gevonden, te dateren in het midden-neoliticum (ca. 3000 jaar v. Chr.) en een stukje aardewerk met Kalenderberg-versieringen uit de vroege- of midden- ijzertijd (600-400 jaar v. Chr.).

Romeinse bewoningssporen (50 v. Chr.-400 na Chr.) werden op verschillende plaatsen in de gemeente Beek aangetroffen, onder andere ten zuiden van Geverik, aan de Maastrichterlaan; nabij het voormalig retraitehuis en aan de Heiberg te Spaubeek. Ook uit de aansluitende Merovingische en Karolingische periode (450-613 jaar na Chr. resp. 687-895 na Chr.) werden potten of scherven in de kom van Beek ontdekt. Uit deze opsomming van archeologische vondsten mag met vrij grote zekerheid worden geconcludeerd dat het grondgebied van de huidige gemeente Beek reeds vanaf de nieuwe steentijd (ca. 4000 v. Chr.) met tussenpozen tot op de dag van vandaag door mensen bewoond is geweest.

Meer nieuws en informatie over Beek