Bijzonder Buggenumse Veld

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Dorpsraad Buggenum, Heemkundevereniging Buggenum en Heemkundevereniging Neer hebben een ontwikkelingskader voor Buggenumse Veld opgesteld.

De werkgroep wenst het Buggenumse Veld aantrekkelijker te maken en open te stellen als recreatiegebied voor omwonenden, wandelaars, fietsers, ruiters en andere recreanten.

Marie-José Baur, voorzitter van de Dorpsraad Buggenum: “We willen dat het Buggenumse Veld een gebied is waar bezoekers van alle leeftijden met regelmaat kunnen genieten van al het moois dat er aanwezig is, waaronder de cultuur-historische elementen.

Deze cultuurhistorische kennis is nu vooral aanwezig bij de heemkundeverenigingen. De werkgroep wil er voor zorgen dat gebiedsbezoekers dit straks op een aantrekkelijke en eigentijdse wijze kunnen ervaren en beleven. Met traditionele en vooral ook interactieve middelen. Er zijn namelijk zoveel verhalen te vertellen over het Buggenumse Veld.”

Bijzonder Buggenumse Veld

Genieten

Als eerste project wensen we de wandel-, fiets- en ruiterroutes door de werkgroep aan te pakken. Deze routes bepalen in hoge mate de belevingswaarde van het gebied. Marie-José Baur: “We willen de routes verbeteren en ook de bijbehorende stoffering, zoals de inrichting van rustplaatsen en een eerste aantal elementen die bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap en de aanwezige cultuurhistorie.”

Er komt ook meer informatie over het Buggenumse Veld in de vorm van een themawandelboekje. Hiermee wil de werkgroep bereiken dat inwoners wandelaars, fietsers, ruiters, jong en oud, weer meer kunnen genieten het Buggenumse veld.

Gedreven

Wethouder Michel Graef: “Als wethouder ben ik blij met een werkgroep als die van het Buggenumse Veld, waarbij een groot deel van het werk wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Een gedreven groep die er naar streeft om het project nog in 2022 te realiseren!”

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO