Cultuur Zuid-Limburg bundelt krachten

Gemeente Maastricht, Heerlen , Sittard-Geleen en Provincie Limburg lanceren strategie voor vergaande culturele samenwerking met het Rijk.

De betrokken bestuurders, die zich met het culturele veld verenigen in de Stedelijke Cultuurregio Zuid, hebben daartoe de minister vandaag in een brief opgeroepen. De nieuwe strategie komt niet uit de lucht vallen. Werksessies met makers, kunstvakopleidingen en culturele instellingen maakten het belang duidelijk van het benoemen en herijken van culturele strategieën, vooral op het vlak van productie, publiek, presentatie, internationalisering en ondernemerschap.

Kasteel Geulzicht - Vakantie in Limburg

De samenwerking met het Rijk start al in het voorjaar van 2019 met drie proeftuinen rond de thema’s internationalisering, publieksontwikkeling en ruimte voor makers.

Cultuur draagt volgens de bestuurders en het culturele veld in de Stedelijke Cultuurregio Zuid in belangrijke mate bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en de internationale identiteit van Zuid-Limburg. ,,Het is meer dan een gouden randje of een mooie tijdsbesteding,” aldus de initiatiefnemers.