Faunapassages Buitenring in trek bij dieren

De faunapassages onder en over de Buitenring worden al veelvuldig door dieren gebruikt om de nieuwe weg op een veilige manier over te steken. Dat is gebleken uit onderzoek dat in opdracht van de Provincie Limburg is uitgevoerd door Bureau Natuurbalans-Limes Divergens.

Het gebruik van de faunapassages onder en over de Buitenring is inmiddels twee jaar gemonitord. Het gaat daarbij om amfibieëntunnels, kleine faunatunnels, faunapassages boven- en onderlangs viaducten en de Natuurbrug Feldbiss bij de Brunssummerheide. Via deze faunapassages kunnen dieren van het ene naar het andere (natuur)gebied oversteken en wordt tegelijkertijd de veiligheid voor het verkeer op de Buitenring gewaarborgd.

De steenmarter - Vakantie in Limburg

Bij de passages onder en over de Buitenring zijn naast das ook soorten als vos, steenmarter, hermelijn, bunzing, haas, egel en amfibieën waargenomen. De onderdoorgangen bij de viaducten over zowel de Rode Beek als de Geleenbeek, blijken naast de kleinere zoogdieren ook te functioneren voor het ree. Verder worden de faunastroken die gecombineerd zijn met fiets- en voetgangerspaden al door diverse diersoorten gebruikt om over te steken.

De onderzoekers concluderen dat de Natuurbrug Feldbiss bij de Brunssummerheide op de juiste manier is aangelegd, wat zich vertaalt in het gebruik door de fauna. Reptielen vormen de belangrijkste doelgroep voor dit ecoduct. Zo is boven verwachting snel al een levendbarende hagedis op het ecoduct gespot en is de bijzondere blauwvleugelsprinkhaan gezien. Ook soorten als ree, das, konijn, haas en bunzing hebben hun weg over deze vijftig meter brede faunapassage gevonden.

Tijdens de aanleg van de Buitenring is veel aandacht besteed aan de dieren. Er zijn tientallen faunapassages aangebracht onder en over de weg. De faunapassages zijn in verschillende vormen en maten aangelegd, afgestemd op de dieren die in die specifieke omgeving voorkomen. Deze faunapassages hebben als doel om de dieren veilig en zonder obstakels de weg te laten oversteken en op deze manier de verkeersveiligheid te verhogen. Het monitoringsonderzoek naar de faunapassages gaat nog twee jaar door.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Beekdaelenroute meest populaire recreatieve fietsroute volgens RouteYou
Hoog­waar­di­ge Fiets­ver­bin­ding Mid­den - Lim­burg stap dich­ter bij
Giraffe geboren in GaiaZOO
SCHUNCK: Zhu en Nobel, 8 augustus 2021 t/m 10 juli 2022 - Vakantie in Limburg
Toeristen weten Limburg te vinden tijdens coronapandemie
Kasteeltuinen Arcen: Expositie William Sweetlove - Vakantie in Limburg