Kerkrade

Kerkrade is een Nederlandse plaats in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg, en maakt onderdeel uit van de gelijknamige gemeente Kerkrade.

De naamgeving van Kerkrade

Het achtervoegsel rade of rode betekent “rooiing” of “ontginning” en verwijst naar het werkwoord rooien: het kappen en bebouwen van bosachtig gebied. Daar kan nog het volgende aan worden toegevoegd. De oudste vorm daarvan was roda. Een grensdorp in de gemeente heet Haanrade (van Hanrothe of Hagenrode), waarvan het voorvoegsel Haan op een persoon (Hago) kan teruggaan, maar ook op het woord haag (omheining).

De geschiedenis Kerkade

Het huidige Herzogenrath werd in de 11e eeuw gesticht als Rode aan de Worm. Meer naar het westen, op tegenwoordig Nederlands gebied, werd in 1104 de Abdij Rolduc gesticht, als Kloosterrade. In de 13e eeuw werd Rode een stad die in 1288 aan het Hertogdom Brabant kwam. De naam ‘s-Hertogenrode (Herzogenrath), voor het eerst vermeld in 1282, heeft betrekking op de Hertog van Limburg, waar het Land van ‘s-Hertogenrade een personele unie mee vormde.

Kerkrade werd in 1288 aldus onderdeel van de Brabantse Landen van Overmaas. Onder de Franse overheersing, van 1794-1813, was Kerkrade onderdeel van het departement van de Beneden-Maas, wat, als gevolg van het Congres van Wenen, werd opgeheven. Op 5 april 1815 werd Herzogenrath toegewezen aan Pruisen, maar op 26 juni 1816, ten gevolge van het Traktaat van Aken, werd Kerkrade daarvan afgesplitst en bleef Nederlands grondgebied. In 1830 riep België zijn onafhankelijkheid uit en maakte het Kerkrade tot Belgisch grondgebied, maar op 19 april 1839 werd het weer Nederlands als gevolg van het Verdrag van Londen.

In de 18e eeuw werden vanuit het klooster mijnbouwactiviteiten in de buurtschap Holz, waarmee de kiem voor de Domaniale mijn werd gelegd. Van 1783-1786 werd de Nieuwstraat aangelegd om vervoer van de kolen naar Aken mogelijk te maken. Van 1794-1810 waren er geen mijnbouwactiviteiten, waarna de Domaniale mijn werd opgestart.

Ook in de 18e eeuw groeide het huidige Kerkrade vanuit een middeleeuwse buurtschap om een 18e-eeuwse kerk en deze stad groeide verder ten gevolge van de steenkoolwinning. In 1873 werd een mijnspoor naar Simpelveld in gebruik genomen, dat van 1934 tot 1993 ook voor personenvervoer werd gebruikt. Vanaf 1899 werd in Spekholzerheide ook de mijn Willem-Sophia aangelegd, waardoor de bedrijvigheid verder toenam en Kerkrade verder groeide. Vanaf 1919 werden nieuwe mijnwerkerskoloniën gebouwd, nabij de buurtschappen Chevremont en Vink.

In de 2e helft van de 20e eeuw werd het plateau verder volgebouwd en na de sluiting van de Domaniale mijn, in 1969, werd de vrijgekomen ruimte opgevuld met de woonwijken Nulland en Rolduckerveld.