Landgraaf

Landgraaf heeft bijna 38.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 25 km². De gemeente Landgraaf dankt haar naam aan een kilometers lange aarden wal die deels op het grondgebied van de gemeente gelegen is. Oorsprong en doel van de omwalling, die behalve landgraaf ook landweer genoemd wordt, is nog steeds een mysterie. Volgens de een stamt hij uit de prehistorie en verwijst naar de grote urnenvelden die men in de 19de eeuw op de Brunssummerheide gevonden heeft. De ander dateert de landgraaf in de laatste eeuwen van de Middeleeuwen en verwijst naar gelijksoortige omwallingen die in die tijd in het hertogdom Gulik en rond de Rijksstad Aken opgeworpen zijn. De urnenvelden zijn grotendeels geplunderd om de vondsten o.a. in Aken ten gelde te maken waardoor veel kostbaarheden maar ook kennis verloren zijn gegaan.

Natuur

In Landgraaf is het Strijthagerbeekdal met de Strijthagerbeek gelegen: een gevarieerd natuurgebied dat in beheer is bij Natuurmonumenten.

Mijnbouw

De mijnbouw, die na 1890 opkwam, zorgde voor ingrijpende veranderingen zoals grootschalige industrie en een enorme groei van de bevolking. In Schaesberg was van 1904 tot 1971 de particuliere mijn Oranje-Nassau II gevestigd.