Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht

Havenstraat 12
6051 CR Maasbracht

T: 047 – 546 58 73
W: www.maas-binnenvaartmuseum.nl

In het museum bevinden zich talloze zaken die herinneren aan de rijke geschiedenis van de schippersbeurs en het heden en verleden van de binnenvaart. Zo treft u er een maquette aan van het “schepenkerkhof”: een ramp die de binnenvaart trof op 30 september 1944 waarbij 240 schepen in de haven van Maasbracht met dynamiet door de vijand tot zinken werden gebracht. Een gebeurtenis die in de geschiedenis van de binnenvaart zijn weerga niet kent. Daarnaast bevat het museum diverse schaalmodellen van schepen die in een ver verleden de binnenwateren bevoeren.

Wonen en werken

De afgelopen decennia kreeg ook de binnenvaart te maken met allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen.In het museum kunt u in woord en beeld zien hoe deze ontwikkelingen hun weerslag hadden op de bedrijfstak. Door middel van diverse foto-exposities ontdekt u hoe de schipper en zijn gezin, vaak onder moeilijke omstandigheden, leefden en werkten

Maas Binnenvaartmuseum