Museum De Peelstreek - Ysselsteyn - Vakantie in Limburg

Museum De Peelstreek

Ysselsteynseweg 113
5813 BL Ysselsteyn

T: 0478-541539
E: pottenvandevenne@planet.nl

In Museum De Peelstreek vertellen we u een boeiend verhaal over de Peel, zijn turfafgravingen, ontginningen, wegen door de Peel, oude grenzen en grenskwesties en natuurlijk het ontstaan van Ysselsteyn in 1921.

Dit museum bevat een verzameling landbouwmachines en -gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen zoals deze in de Peel tot omstreeks 1950 nog in gebruik waren. Verder zijn er de voorwerpen die door diverse ambachtslieden werden gebruikt: turfsteker, huisslachter, schoenmaker, klompenmaker, smid, timmerman, wagenmaker en bakker. Er zijn schilderijen van Hein van Well, die aspecten van het boerenleven tonen.

Enkele oude auto’s en koetsen, en de opgezette kop van een koudbloedhengst, ontbreken ook niet in de collectie.