Nationaal Park De Maasduinen

Het Nationaal Park De Maasduinen is een langgerekte hoge zandrug tussen de Maas en de Duitse grens. Het bevindt zich grotendeels binnen het grondgebied van de gemeente Bergen.

Het park strekt zich uit over ruim 20 kilometer met een breedte van gemiddeld twee à drie kilometer. Het is in totaal ruim 4.500 hectare groot. Het bevat de langste rivierduingordel van Nederland, die is ontstaan door het samenspel van water, wind en mens door de eeuwen heen.

Om tot een natuurlijke ontwikkeling van het park te komen, worden galloways, Kempische heideschapen en landgeiten ingezet. Dit moet leiden tot een zich natuurlijk verjongend bos en heidevelden waar de successie naar bos wordt tegengegaan. De heide wordt ook verarmd doordat de schapen ’s avonds in een schaapskooi overnachten.

De Maasduinen maakt onderdeel uit van een reeks natuurgebieden aan de oostelijke oever van de Maas. Via Nationaal Park De Meinweg is er een verbinding richting Duitsland. De ecologische verbindingen hebben ertoe geleid dat de bever zich in de Maasduinen kon vestigen.