Nostalgiedag bij Miljoenenlijn

Zondag 23 september 2018

2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Vanuit dit Europese jaar wordt elke maand aandacht besteed aan een erfgoedthema waarin de relatie tussen Nederland en Europa tot uitdrukking komt.

Beladen erfgoed De maand september heeft als thema “Beladen Erfgoed”. In samenwerking met diverse re-enactment groepen wordt, tijdens de Nostalgiedag op 23 september, op dit thema ingegaan en dan met name op de historische gebeurtenissen rondom de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw. Deze gebeurtenissen zijn van grote invloed geweest op het erfgoed dat de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij \ de Miljoenenlijn beheert.

Onze treinen passeren een landsgrens en rijden langs de Westwall. Naast de werkplaats in Simpelveld is een draaischijfput te vinden. De daadwerkelijke draaischijf is in WO II afgebroken. Van de materialen zijn legervoertuigen gebouwd. Daarnaast zijn er diverse verhalen te vertellen over het smokkelverleden rondom het Simpelveldse grensstation. Al deze verhalen komen op 23 september a.s. tot leven bij de Miljoenenlijn!