Opnieuw een wolf in Lim­burg?

Gedeputeerde Hubert Mackus (Natuur) informeert Limburgse veehouders dat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk opnieuw een wolf in Limburg aanwezig is. Hij doet dat nadat de afgelopen dagen op een drietal plaatsen in Limburg schapen zijn gedood en deels opgegeten, vermoedelijk door een wolf.

De drie schadegevallen werden vastgesteld in Lottum, Venlo en bij Heythuysen. Naar aanleiding van deze voorvallen heeft het BIJ12/Faunafonds in opdracht van de provincie DNA-monsters genomen in de bijtwonden op de gedode schapen. Deze test is nodig om er zeker van te zijn dat hier een wolf in het spel is, omdat het ook regelmatig gebeurt dat schapen worden gedood door honden.

Op­nieuw een wolf in Lim­burg?

Het huidige beleid van de provincies in Nederland is gebaseerd op de situatie waarin er als gevolg van een natuurlijke uitbreiding van de populatie in Duitsland zwervende wolven in Nederland opduiken. De Wolf is op grond van Europese regels een streng beschermde diersoort. De provincie komt tegemoet in eventuele schade die is veroorzaakt door een wolf (100% van de waarde van het gedode vee, en eventuele dierenartskosten voor gewonde dieren). Er moet daarvoor via DNA aangetoond zijn dat het inderdaad om een wolf gaat, of er moet uit sporenonderzoek zijn gebleken dat een wolf zeer waarschijnlijk de veroorzaker van de schade is.

De Provincie Limburg informeert de schapenhouders zodat zij alert zijn op de mogelijkheid dat een dood schaap is aangevallen door een wolf en daarvan melding doen bij BIJ12/Faunafonds. Schapenhouders kunnen actief maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Dat kan via fladderlinten in de afrastering, elektrische rasters (schrikdraad) of ophokken. Op de website van BIJ12/Faunafonds is informatie te vinden over de wolf, het doen van een schademelding en mogelijkheden om schade te voorkomen.