Pinkpop heeft monument in Landgraaf

Op donderdag 7 juni j.l., is in Landgraaf een monument ter ere van het Pinppop festival onthuld.

Het kunstwerk, vervaardigd door kunstenaar Rick Dörenberg, kan vanuit de gekozen positie het terrein van Megaland goed in de gaten houden en maakt deel uit van het zogenaamde Beleefpad. Dit is een wandelroute om de Wilhelminaberg en in het Strijthagerbeekdal waarlangs allerlei beleefpunten worden ingericht die een relatie hebben met het landschap, de natuur en de cultuur van het gebied.

Het is Pinkpop kusntwerk een burgerinitiatief in samenwerking met de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en de gemeente Landgraaf. Zodra het Beleefpad helemaal gereed is, wordt dit op een later tijdstip nog officieel geopend. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van de familie Smeets, de kunstenaar, wethouder Marlies Dreissen (Openbare Ruimte) en wethouder Freed Janssen (Evenementen).