Pro­vin­cie Lim­burg Bij­een voor Bij­en

De Provincie Limburg wil samen met ruim 25 Limburgse partners de massale terugloop van bijensoorten een halt toe roepen. Naar aanleiding van het Convenant ‘Limburgers Bijeen’ dat in 2015 gesloten werd, heeft de Provincie bijvoorbeeld naar haar maaibeleid zodanig aangepast, dat veiligheid, kosten besparing en meer bloeiende bermen samen kunnen gaan. Ook is de Provincie Limburg medeondertekenaar van de Nationale Bijenstrategie die op 22 januari in Den Haag werd gepresenteerd.

Provincie Limburg Bijeen voor Bijen

Gedeputeerde Mackus: “Als Provincie zijn we opdrachtgever van twee grote bijenprojecten. Eén daarvan is het project Bijenoases, uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie Peel en Maas. In dit project werken we samen met actieve burgers en buurtraden die samen 40 bijenoases gerealiseerd hebben, in heel Limburg. Komend weekend, 10 en 11 maart, staan de nationale vrijwilligersdagen van NL-Doet mede in het teken van bijen, en in dat kader bezoek ik drie nieuwe Limburgse bijenoases.”