Ringslang en gladde slang meer te zien in Zuid-Limburg

De ringslang en de gladde slang zijn vorig jaar in Zuid-Limburg gesignaleerd. De gladde slang komt voor op de Brunssummerheide, de ringslang zowel op de Brunssummerheide als in Rimburg. Dat meldt de website Natuurbericht.nl.

Volgens onderzoekers van de Stichting Ravon komen de ringslagen in Rimburg voor een deel uit Duitsland. Dat is gestimuleerd door de aanleg van broeihopen in een gebied met poelen en amfibieën. Die opzet is nu dus geslaagd. De ringslang, de gladde slang en de adder zijn de enige soorten die in Nederland voorkomen.

Ringslang en gladde slang meer te zien in Zuid-Limburg - Vakantie in Limburg

De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en is een van de algemeenste soorten waterslangen. De ringslang komt ook voor in België en Nederland, net als de gladde slang en de adder. De ringslang is hier in veel streken het enige reptiel, de slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt.

De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter en is betrekkelijk eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren en de kenmerken van de ogen. Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende wateren buitgemaakt worden. Belangrijke vijanden zijn roofvogels en rovende zoogdieren.

Behalve in Europa komt de ringslang ook voor in delen van Afrika en Azië. De soort is sterk aan water gebonden vanwege de aquatische levenswijze; de slang wordt zelden ver uit de buurt van een waterbron aangetroffen.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO