Simpelveld

Simpelveld telt ongeveer 10.500 inwoners en is tot stand gekomen bij de gemeentelijke herindeling in 1982. De twee tot dan toe zelfstandige gemeenten Bocholtz en Simpelveld werden toen grotendeels samengevoegd. De gemeente Simpelveld grenst aan de Nederlandse gemeenten Heerlen, Gulpen-Wittem en Voerendaal en aan het Duitse district Aken. Zij maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

Geschiedenis van Simpelveld

70 tot 120 miljoen jaar lag het gebied waar tegenwoordig Simpelveld ligt midden in de Krijtzee. De verschillende soorten ondergrond, (Kunraderkalk, Gulpens krijt, Akens zand en Vaalser groenzand), zijn alle uit die tijd afkomstig. De krijtafzettingen zijn in wezen de kalkrijke skeletten van kleine zeediertjes.

Een miljoen jaar geleden stroomde de rivier de Maas nog door de streek rondom Simpelveld. Alleen het gebied rondom Vrouwenheide en Huls bevond zich toen als een eilandje boven de waterspiegel. De Maas stroomde nog vanuit Wezet (Visé) in oostelijke richting. Het rivierbed moet destijds zeer breed zijn geweest. Dat veranderde doordat de uitlopers van de Ardennen zich door verdergaande bodemverheffing tot hier gingen uitstrekken, waardoor de rivier in westelijke richting opschoof.

Oudste bewoners van Simpelveld

Rond 4000 v.Chr. woonden in de streek waarin Simpelveld is gelegen landbouwers in huttendorpen. Deze mensen worden tegenwoordig bandkeramiekers genoemd vanwege de versiering van hun aardewerk. Het is niet zeker of rond 50 v.Chr., toen de Romeinen in deze streek kwamen, mensen woonden in het huidige Simpelveld. Wel is vrijwel zeker dat het tracé van de huidige Stampstraat toen al bestond. Tevens was er een weg die leidde naar naar Heerlen (Coriovallum) en naar de Romeinse villa’s in Bocholtz. In het gebied rondom Simpelveld zijn diverse Romeinse villa’s opgegraven, villae rusticae, die zijn gebouwd in de 1e eeuw na Chr. Deze bleven waarschijnlijk bewoond tot de 3e eeuw. Vanwege de brandsporen vermoedt men dat ze verwoest zijn bij een inval van Germanen na het jaar 250. De belangrijkste waren de Romeinse villa Simpelveld-De Molt, de Romeinse villa knooppunt Bocholtz, de Romeinse villa Bocholtz-Vlengendaal en de Romeinse villa Bocholtz-Dellender.

Op 11 december 1930 werden enkele zandstenen doodskisten of sarcofagen uit de Romeinse tijd opgegraven. Een ervan is inmiddels wijd en zijd bekend als de sarcofaag van Simpelveld. Deze is ongeveer 2,40 bij 1,05 meter, van zandsteen en met gebroken deksel. Zij is deels geplunderd aangetroffen. De binnenkant is bijzonder, omdat deze in reliëf is gebeeldhouwd. Deze kist was het graf van een rijke vrouw en bevindt zich, samen met de vondsten, in de verzameling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het gemeentehuis van Simpelveld en het Thermenmuseum in Heerlen bezitten beide een replica.