Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht

T: +31 (0)43 3290190
W: www.bonnefanten.nl
E: info@bonnefanten.nl

Het Bonnefantenmuseum is een museum voor beeldende kunst in Maastricht. Het is een van de drie provinciale musea in Limburg (naast het Continium en het Limburgs Museum). Het Bonnefantenmuseum is vooral bekend vanwege de collecties middeleeuwse beeldhouwkunst, Zuid-Nederlandse schilderkunst en hedendaagse kunst. Wat dit laatste betreft ligt de nadruk op conceptualisme, arte povera en Amerikaans minimalisme.

De naam Bonnefanten is afgeleid van het voormalige Bonnefantenklooster in de binnenstad van Maastricht, waar het museum van 1951-1978 gevestigd was. De website van het museum vermeldt hierover: “In de volksmond had dit convent in de 18e eeuw de benaming Couvent des bons enfants (klooster van de goede kinderen) meegekregen, omdat de jeugd bij de kloosterzusters zo voorbeeldig werd opgeleid. Weldra stond ook het klooster in het Maastrichtse spraakgebruik bekend onder de naam Bonnefanten”.

Het museum opende in 1884 haar deuren als oudheidkundig museum van de Société d’archéologie dans le Duché du Limbourg, later het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De eerste huisvesting was de sacristie van de voormalige Augustijnenkerk aan de Kesselskade. In de loop der jaren is het LGOG-museum achtereenvolgens gehuisvest geweest in het Dinghuis, het protestants weeshuis (de huidige Toneelacademie Maastricht), het Bonnefantenklooster en het Entre Deux complex. Het huidige gebouw aan de Avenue Céramique werd in 1995 naar een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi gerealiseerd op een locatie aan de Maas in de wijk Céramique.

Bonnefantenmuseum