Museum De Crypte

Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

E: info@museumdecrypte.nl
T: 31 485 511 888

In de St. Martinuskerk bevindt zich het Religieus museum De Crypte voorheen Kijk-je kerk-kunst. De collectie omvat, naast oude in kruissteek handgeweven tapijten, honderden Mariabeelden uit heel Europa, vele monniken- en zusterspoppen in originele kledij en veel andere voorwerpen die ‘het rijke roomsche leven’ doen herleven.

Bij de ingebruikname van de Sint-Martinuskerk in 1954 gebruikte men de onderkerk (crypte) lange tijd voor kindermissen waarbij er momenten waren dat alle 500 zitplaatsen bezet waren. Bij het teruglopende kerkbezoek in de jaren 60 van de twintigste eeuw werd de onderkerk (crypte) gesloten.

In 1983 werd na een lange periode van leegstand onder aanvoering van deken Huisman en vele vrijwilligers begonnen met de inrichting van het religieus museum, hoofdzakelijk met allerlei voorwerpen uit de vroegere door granaten uit de tweede wereldoorlog verwoeste Sint-Martinuskerk.

Geleidelijk aan zijn er andere kunstvoorwerpen bij gekomen door eigen aankoop en schenkingen van kunstvoorwerpen. Het museum werd tweede paasdag1984 officieel geopend onder de naam Kijk-je kerk-kunst. Tijdens de Limburgse watersnood van 1993 overstroomde het museum Kijk-je-kerk-kunst in de onderkerk.Circa 40 centimeter heeft het Nierswater in de crypte gestaan.

In het jaar 2009 is de naam van het museum kijk-je-kerk-kunst gewijzigd in De Crypte. In dit jaar vierde het religieus museum De Crypte haar 25 jarig jubileum. Tijdens dit jubileum werden 11 Gennepse kerkelijke tradities tentoongesteld. Enkele van deze tradities zijn: de Harmonie Unitas et Fidelitas, het Sint Martinus Gilde, de bedevaarten (zoals dauwtrappen en de tocht naar Kranenburg), het Maria kapelletje, het doopsel, de Carnaval en de jaarlijkse autozegening. Nu mogen wij met een gerust hart zeggen dat wij tot een van de drie mooiste religieuze musea in de provincie Limburg behoren.