Nieuwe fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad

Gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Voerendaal zijn in samenwerking met provincie Limburg, gemeente Heerlen en Waterschap Limburg gestart met het uitwerken van plannen voor een fietsverbinding Heuvelland-Parkstad in combinatie met watermaatregelen langs deze verbinding.

De verbinding bestaat uit twee trajecten, T1 Van Etenaken naar Ubachsberg (Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg, in de volksmond ook wel “ruilverkavelingsweg” genoemd) en T2 Van Ubachsberg naar Heerlen (Daelsweg).

Nieuwe fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad

Op 22 maart om 12.30 uur werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de 5 betrokken partijen: wethouder van Voerendaal, de heer M.P.J. Brauers, wethouder van Gulpen-Wittem, de heer P. Franssen, wethouder van Heerlen, de heer N.A. Aarts, DB-lid Waterschap Limburg, mevrouw J. Van Wersch en gedeputeerde Provincie Limburg, de heer E. Geurts. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het ontwerpen van een integraal plan en de opstart van de grondverwerving voor een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland en vice versa voor woon- werk én toeristisch-recreatief fietsverkeer. Daarnaast biedt de aanleg van een fietsverbinding kansen voor het actieprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg voor het oplossen van knelpunten ten aanzien van wateroverlast. Het gezamenlijk doel is een landschappelijke inpassing van het geheel.