Nieuwe Limburgse ArcheoRoute vertelt bijzondere verhalen rondom archeologische vondsten

Tijdens het weekend van de Nationale Archeologiedagen opent gedeputeerde Hans Teunissen de eerste drie locaties van de nieuwe Limburgse ArcheoRoute. Archeologische vindplaatsen en verhalen liggen veelal verborgen en gesloten in de aarde onder onze voeten. De ArcheoRoute gaat de tot nu toe gesloten vindplaatsen ‘openen’. Met moderne technieken wordt het archeologisch verhaal verteld. De vindplaats wordt gemarkeerd met een 2,2 meter hoge stalen speer. Door deze combinatie wordt archeologie meer zichtbaar en beleefbaar voor iedereen.

Parelketting

In de gemeenten Beesel, Weert en Venray worden de eerste speren geplaatst. Daarna volgen nog dit jaar Nederweert, Roerdalen en Roermond. Vanaf 2019 wordt het project in de rest van de provincie uitgerold. Het uiteindelijke resultaat is een parelketting van beleefbare archeologische vindplaatsen door heel Limburg. Hans Teunissen, gedeputeerde Archeologie: “Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Om archeologie voor de inwoners en bezoekers van onze provincie meer zichtbaar en beleefbaar te maken, hebben we het initiatief genomen voor de ArcheoRoute. We willen dat archeologie onderdeel wordt van ons eigen verhaal en onze eigen omgeving. ”

Nieuwe Limburgse ArcheoRoute vertelt bijzondere verhalen rondom archeologische vondsten

De ArcheoRoute, die mede mogelijk wordt gemaakt door de deelnemende gemeenten en Limburg Marketing, is onderdeel van het programma ‘Archeologie in de Etalage’. “Sinds 2015 is de Provincie Limburg actief om archeologische verhalen boven het maaiveld te tillen en te verbinden met de samenleving. In dat kader is bijvoorbeeld ook het provinciaal archeologisch depot verhuisd naar de Vondst, het nieuwe centrum voor Archeologie in Limburg, in de voormalige bibliotheek aan het Raadhuisplein in Heerlen”, aldus Teunissen.

Zie ook de website: www.archeoroutelimburg.nl