Onderbanken

Onderbanken ligt aan de grens met Duitsland en heeft bijna 8.000 inwoners. Onderbanken maakt deel uit van de plusregio Parkstad Limburg. De gemeente Onderbanken is als gevolg van een gemeentelijke herindeling ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld op 1 januari 1982. Aanvankelijk heette de gemeente Schinveld, genoemd naar het dorp waar het gemeentehuis is gelegen. In 1983 werd de naam gewijzigd in Onderbanken. In de Middeleeuwen waren de ‘onderbanken’ een rechtsprekend college, die vielen onder de rechtbank van Heerlen, en later waarschijnlijk Brunssum.

Onderbanken kenmerkt zich als een landelijke gemeente en het landschap is zeer heuvelachtig te noemen, hoewel het strikt genomen niet tot het Heuvelland in enge zin wordt gerekend. Er zijn drie soorten landschap aanwezig: het agrarische landschap op het Plateau van Doenrade ten westen van de kern Schinveld, de uitgestrekte bossen ten oosten van die plaats en daartussenin het veengebied in het beekdal van de Roode Beek. De gemeente staat vooral als een forensengemeente bekend: van alle werkende inwoners werkt 82 procent buiten de gemeentegrens, waarmee Onderbanken in 2008 het op één na hoogste percentage forensen van Nederland had.