Project Limburgs Landschap slaagt: oeverkruid is terug in Noord-Limburg

In het Maasduinengebied is natuurbeheersorganisatie Limburgs Landschap erin geslaagd het zeldzame oeverkruid (Littorella uniflora) weer te introduceren.

Die plant staat op de rode lijst en is dus zeer bijzonder voor Limburgs Landschap is het opnieuw voorkomen van het oeverkruid een bewijs dat de natuurherstelprojecten slagen.

Oeverkruid is terug in Noord-Limburg

De natuurorganisatie beheert waardevolle gebieden in Limburg. Door aankoop van gronden worden natuurgebieden aan elkaar gekoppeld. Door losse gebieden te verbinden tot één groter natuurgebied wordt de soortenrijkdom gestimuleerd.