Restauratie Romeins Badhuis Thermenmuseum na anderhalf jaar klaar

Na een restauratie van anderhalf jaar is vrijdag in het Thermenmuseum in Heerlen het Romeins badhuis gepresenteerd.

Met elk €500.000,- subsidieerden Provincie Limburg en gemeente Heerlen de restauratie en het behoud van de Romeinse thermen in Heerlen. Ook wordt hiermee archeologische onderzoek mogelijk waarmee opnieuw gekeken wordt naar de ware leeftijd van de thermen.

Achtergrond
Aanleiding voor de restauratie is de discussie over het gebouw waarin de thermen liggen; het gebouw waarin ook het Thermenmuseum en de regionale archiefdienst Rijckheyt zijn gehuisvest. Het college van B&W in Heerlen heeft bepaald dat Rijckheyt wordt verplaatst naar een locatie in Heerlen-Noord waardoor een deel van het gebouw leeg komt te staan. Daarnaast bleek het evident dat de Romeinse opgravingen niet goed geconserveerd worden in het huidige gebouw.

Restauratie Romeins Badhuis Thermenmuseum na anderhalf jaar klaar

Het best bewaard gebleven Romeins gebouw van Nederland is in de staat teruggebracht zoals dat in 1941 bij de eerste opgraving werd aangetroffen.

Replica’s
Van ontbrekende bouwstenen zoals dakpannen en tegels zijn natuurgetrouwe replica’s gemaakt uit onder meer lokale klei en Kunrader steen.

Romeins kwartier
De restauratie maakt deel uit van de ontwikkeling van het Romeins Kwartier in Heerlen. Die behelst verder archeologisch onderzoek van de omgeving van het badhuis, een nieuwe overkapping en het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis.

Bron: De Limburger, 2 maart 2018