Vier kerst in Zuid-Limburg

Langzaam maar zeker komen de wintermaanden in zicht. Het betreft een zeer kansrijke periode voor Zuid-Limburg, met grote evenementen als Kerststad Valkenburg, Magisch Maastricht, Wèntjerdruim Sittard,

Wintertijd Heerlen en Kerstival Kerkrade. De aanwezigheid van grote winterevenementen in de Euregio als Aken, Luik en Hasselt versterken de aantrekkingskracht alleen maar. VVV Zuid-Limburg is zich er terdege van bewust dat het mogelijk is om de komende maanden zeer veel toeristen en recreanten naar de regio te trekken. Vandaar dat voor VVV Zuid-Limburg de voorbereidingen op deze periode al vroeg dit jaar gestart zijn.

Vier kerst in Zuid-Limburg - Vakantie in Limburg

Het resultaat daarvan moet de komende periode zijn vruchten gaan afwerpen. De marketingcampagne ‘Kerst in Zuid-Limburg’ bevat diverse (nieuwe) promotie-items die de komende periode uitgerold gaan worden.

Marketingcampagne Kerst in Zuid-Limburg

De eerste opzet van de campagne werd in augustus gemaakt via het inrichten van de website en het online verspreiden van een unieke video waarin de Kerstman last heeft van een lichte zomerdepressie en heimwee naar Kerst in Zuid-Limburg. Inmiddels is een bijbehorende google-adwords-campagne, waardoor de vindbaarheid van de website vergroot wordt, opgestart. Bovendien zijn de touroperators uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aangeschreven in combinatie met tickets voor kerstactiviteiten.