Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver

De bever is weer helemaal terug in het Limburgse landschap. Het dier vervult een belangrijke rol in de natuur omdat het verdroging tegengaat en het de biodiversiteit vergroot. Tegelijkertijd kan de aanwezigheid van de bever ook schade en overlast veroorzaken. Daarom heeft de Provincie Limburg de beleidslijn bever geactualiseerd. Inzet is het evenwichtig samenleven met de bever.

Minder verdroging

De bever is met een populatie van ongeveer 1100-1200 dieren begin 2021 weer aanwezig in alle geschikte wateren in Limburg. De bever is een strikt beschermde soort van de Europese Habitatrichtlijn. Door dammenbouw veranderen bevers het waterpeil; er ontstaan bevermeertjes en de stroomsnelheid voor de dam neemt af.

Hierdoor veranderen de omstandigheden, wat andere soorten aantrekt en de biodiversiteit doet toenemen. In de drie droge jaren van 2018 tot en met 2020 hebben beverdammen ervoor gezorgd dat water langer werd vastgehouden, met name in de watergangen in Noord- en Midden-Limburg. Hierdoor behield een aantal vis- en libellensoorten hun leefgebied en hadden omringende landbouwgebieden minder last van opgedroogde watersystemen.

Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver

Richting maximale verspreiding

De Limburgse beverpopulatie groeit nog steeds, maar gaat langzaamaan richting de maximale verspreiding. Door de toegenomen populatie hebben -naast het Waterschap Limburg en agrariërs- ook anderen vaker schade door bevers, bijvoorbeeld particulieren, eigenaren van visvijvers en parken/kasteeltuinen en natuurbeheerders.

Door het aanbrengen van preventieve middelen om bevers te weren of een andere gebiedsinrichting kunnen eigenaren en beheerders in veel situaties schade voorkomen of beperken. Wanneer dit niet lukt dan kan in bepaalde situaties worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door de bever te verjagen op basis van een ontheffing faunabeheer.

Geert Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed bij de Provincie Limburg: “De laatste tijd komen er steeds meer bevers voor in gebieden waar ook mensen wonen en werken. Dit zorgt voor mooie beelden van bevers op sociale media en helaas ook voor berichten over schade. Deze berichten nemen wij serieus en daarom gaan we als provincie aan de slag om Limburgers te helpen schade door bevers te voorkomen. Terwijl we ook oog houden voor de positieve eigenschappen van dit bijzondere dier in onze Limburgse natuur.”

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO