Pro­vin­cie Lim­burg start met van­gen was­be­ren

De Zoogdiervereniging begint op verzoek van de Provincie Limburg in oktober met het vangen van wasberen, die vooral in de buurt van Maastricht en Sittard-Geleen rondzwerven.

Het gaat naar schatting om vijftig tot honderd wasberen. De gevangen wasberen worden opgevangen door Stichting AAP. De populatie wasberen in Limburg is de eerste vestiging van deze soort in Nederland.

Wasberen zijn zogeheten invasieve exoten. Dat zijn dieren die door menselijk handelen in de natuur zijn gekomen en die schade kunnen toebrengen aan de wilde dieren die hier van nature leven, maar ook aan huisdieren en huizen. Provincies zijn verplicht om deze invasieve exoten, die op de Europese Unielijst staan en zich voor het eerst in Nederland vestigen, uit de natuur te verwijderen om verdere schade te voorkomen.

Pro­vin­cie Lim­burg start met van­gen was­be­ren

De wasberen worden met kooien gevangen rond Maastricht en Sittard-Geleen en ook in andere delen van Limburg waar de dieren zijn gesignaleerd. De Zoogdiervereniging coördineert het vangen, verzorgt een meldpunt en geeft voorlichting. Gevangen wasberen worden overgebracht naar Stichting AAP in Almere, een opvangcentrum dat gespecialiseerd is in tijdelijke opvang van exotische diersoorten. Later gaan de dieren naar een permanent verblijf, bijvoorbeeld een dierentuin.

Naast vangen en opvangen houdt de Provincie vast aan de mogelijkheid om wasberen desnoods ook te doden middels afschot. Hiertoe kan de Provincie via de Faunabeheereenheid Limburg ontheffing verlenen aan plaatselijke jagers. Dit gaat alleen plaatsvinden als het vangen van de dieren op een locatie niet mogelijk blijkt, zo laat het provinciebestuur weten.

Het vangen van de wasberen vindt plaats van oktober tot en met maart volgend jaar.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

SCHUNCK: Zhu en Nobel, 8 augustus 2021 t/m 10 juli 2022 - Vakantie in Limburg
Toeristen weten Limburg te vinden tijdens coronapandemie
Kasteeltuinen Arcen: Expositie William Sweetlove - Vakantie in Limburg
ToverTruck: Happen en stappen: lekker de natuur in!
DRAPO: Limburgse vlaggen- en vaandelcultuur
Ruim 200 soorten planten en dieren voor het eerst gespot in Limburg in 2020
Castle of Light - Kasteel Limbricht