Cube design museum presenteert: ‘(Re)design Death’

11 februari tot en met 24 januari 2021

Cube design museum in Kerkrade toont in de nieuwe expositie ‘(Re)design Death’, die van 11 februari tot en met 25 oktober 2020 te bezoeken is, hedendaags design rond afscheid nemen, sterven, rouwen en herinneren.

Zo’n 40 objecten laten zien hoe designers, vaak na een persoonlijke ervaring, invulling geven aan de behoeften en rituelen die er zijn rondom overlijden.

Nieuwe rituelen vervangen religieuze rituelen

Door ontkerkelijking (meer dan de helft van de Nederlanders rekent zichzelf niet meer tot een religieuze groep) en individualisering vallen traditionele (religieuze) manieren van omgang met de dood steeds meer weg. Sterven en verlies zijn vooral een privézaak geworden. Designers reageren op deze ontwikkelingen met nieuwe benaderingswijzen en vooruitstrevende ontwerpen voor producten en concepten die bij dood, rouw en herinneren een rol kunnen spelen. Design vormt zo een krachtig middel voor het opnieuw en persoonlijk invullen van rituelen.

Cube design museum presenteert: ‘(Re)design Death’ - Vakantie in Limburg

Voorbereiding, Afscheid, Rouw & voortleven

De expositie is ingedeeld in drie opeenvolgende thema’s, afgeleid van de fasen van overlijden: Voorbereiding, Afscheid, Rouw & voortleven. De objecten zijn afkomstig van over de hele wereld en hedendaags, toekomstgericht of speculatief. Zowel functioneel en technologisch, als poëtisch, belevings- en mensgericht design komt aan bod.

Design challenge: Eeuwig leven

Aan het einde van de expositie wordt een ruimte ingericht voor reflectie. Hier kunnen bezoekers nadenken en discussiëren over de vraag: “Wil je eeuwig leven?”. In aanloop naar de expositie organiseert Cube hierover een design challenge voor jonge ontwerpers. Designers die maximaal drie jaar zijn afgestudeerd worden uitgedaagd een zogenaamd conversation piece te ontwikkelen, dat bezoekers aanzet tot nadenken en dialoog over de vragen: “Wil ik eeuwig leven? Zo ja, op welke wijze?”. Ontwerpers zijn uitgenodigd hun pitch voor deze challenge in te sturen (deadline 8 december). Drie ontwerpers worden geselecteerd hun idee verder uit te werken in een coachingstraject met designer Mark Sturkenboom. De uiteindelijke conversation pieces krijgen een plek in de expositie.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO