Gemeenten willen met provincie investeren in toerisme Zuid-Limburg

De gemeenten in Zuid-Limburg willen samen met Provincie Limburg investeren in het gebied Zuid-Limburg, om daarmee de ruimtelijke kant van het toerisme te versterken.

Dat staat in het ambitiedocument ‘Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie’, dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten op maandag 28 januari hebben aangeboden aan de gedeputeerden Eric Geurts en Hans Teunissen van de Provincie.

Zuid-Limburg is een populaire bestemming voor gasten uit binnen- en buitenland en bovendien ook voor de eigen inwoners een geliefde recreatieomgeving. Om dat zo te houden is het nodig om te investeren in het toeristische recreatief product Zuid-Limburg, vinden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Mooie nieuwe natuurwandelingen in Zuid-Limburg

Het gaat dan om investeringen in natuur en landschap, in steden en dorpen, in erfgoed en in voorzieningen als fiets- en wandelpaden, bezienswaardigheden, attracties en accommodaties. Want de gemeenten constateren dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat door verrommeling en schaalvergroting. Ook is het er soms te druk (waar zowel toeristen als eigen inwoners last van hebben) en het aanbod in de verblijfsaccommodaties is deels kwetsbaar en wordt er te versnipperd gewerkt aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, waardoor kansen onvoldoende benut worden.

De komende vijf maanden maken de Zuid-Limburgse gemeenten een visie, waarin kwaliteit, spreiden en verleiden, beleving, ondernemerschap en samenwerking de kernbegrippen zijn. De gemeenten vragen de provincie om in de komende coalitieperiode samen de schouders te zetten onder de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Zuid-Limburg.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Forse stijging aantal hotels in Limburg
Limburg blijft internationaal toeristische topper
Nieuwe fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad
Mooie nieuwe natuurwandelingen in Zuid-Limburg
Limburg Festival
Bonnefanten presenteert: Andy Summers, A Certain Strangeness
Internationaal Historisch Festival 2019
Terras van Het Maashotel uit Broekhuizen