Terrassen aan de Maas

De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo een prachtig terrassenlandschap achterliet.

De nieuwe visie ‘De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg’ is nu beschikbaar.

In deze visie daagt ARK Natuurontwikkeling samen met Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds andere partijen uit om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van een levendige en klimaatbestendige Maasvallei.

Terrassen aan de Maas - Vakantie in Limburg

Terrassenmaas

De Terrassenmaas, ook wel Zandmaas genoemd, ligt grofweg tussen Roermond (Swalmdal) en Gennep (Niers). In de door de geologische krachten langzaam maar zeker omhoog gestuwde aarde heeft de Maas hier een landschap van rivierterrassen uitgesneden, die als traptreden de Noord-Limburgse Maas flankeren. Door de insnijding van de Maas in dit oude landschap speelt de dynamiek van rivierwater een veel kleinere rol dan langs andere rivieren.

In plaats van overstromingen door rivierwater vormt uittredend grondwater het dominante natuurlijke proces langs dit riviertraject. Helder en ijzerrijk grondwater zoekt zich via oude, ondiepe geulen en snelstromende beekjes een weg naar de rivier, door een vaak ver boven de Maas verheven gebied dat op verschillende terrasniveaus ligt.

Buiten deze natte geulen zijn de terrasgronden juist heel droog en daarmee kansrijk voor het herstel van een unieke stroomdalflora en zeldzaam hardhoutooibos. Daarnaast grenzen hier de reeds beschermde zandlandschappen van Nationaal Park Maasduinen op verschillende plaatsen direct aan het voedselrijke Maasdal.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO